PRO BONO

V rámci dobročinných aktivit spolupracujeme s dětskými domovy a lidem při odchodu z dětského domova poskytujeme naše služby zcela zdarma. Lidé, kteří vyrostli v ústavech, mají totiž na trhu práce ztíženou pozici. Neznají z blízka reálný život a vedle nízké kvalifikace mívají i malé sebevědomí a problémy s komunikací. K těmto klientům přistupujeme se zvláštní péčí a porozuměním.