KURZ EXKLUZIV

Individuální kurz EXKLUZIV s dotací 360 min. se skládá ze tří modulů a doprovodné fáze:

Modul A (profil) 120 min.

 • úvodní konzultace
 • vytvoření CV (včetně optimalizace zkušeností a referencí)
 • definice silnějších a slabších stránek uchazeče
 • průzkum profilu potenciálního zaměstnavatele (www a další zdroje)
 • vytvoření průvodního (motivačního) dopisu
 • vytvoření děkovného dopisu za interview
 • kontrola Vaší webhistorie (personalisti s oblibou "googlují" uchazeče)

Modul B (teorie) 120 min.

 • příchod na přijímací pohovor (čas, oblečení, mentální příprava)
 • pravidla komunikace při pracovních pohovorech (jak se chovat, čeho se vyvarovat, neverbální komunikace)
 • kouzlo prvního dojmu
 • sebeprezentace aneb jak prodat sám sebe (umění nabídnout přesně to, co firma hledá)
 • nejčastější otázky a odpovědi při přijímacím pohovoru
 • zakázané otázky ze strany zaměstnavatele

Modul C (praxe) 120 min.

 • nácvik - simulace přijímacího pohovoru včetně zhodnocení projevu
 • video nácvik pohovoru s možností následné sebereflexe (v případě zájmu klienta a s jeho souhlasem)
 • zhodnocení vhodnosti přiložení foto CV 

Doprovodná fáze:

 • zdarma doprovod na pohovor*, (více zde)
 • zdarma osobní konzultace po absolvování pohovoru, (více zde)
 • zdarma 3 telefonické konzultace s celkovou dotací do 60 min.
 • zdarma možnost využití 1 konzultace s právníkem se specializací na pracovní právo

* Platí pouze u pohovorů konaných v Praze. Shrnutí kurzu:

 • modul A - vytvoření optimálního profilu uchazeče a prezentace profilu v CV dokumentech
 • modul B - osvojení teorie základních pravidel komunikace při pohovorech, osvojení schopnosti vytvoření příznivého prvního dojmu, umění prodat se + psychologické minimum
 • modul C - trénink přijímacího pohovoru, video záznam, následný rozbor a diskuze, v závěru možnost pořízení CV foto
 • zdarma příručka "Krok za krokem úspěšným pohovorem"
 • zdarma občerstvení (voda, džus, káva, čaj, ovoce, zákusek)*

* Platí pouze u pohovorů konaných v Praze.

Obsah kurzu vždy přizpůsobujeme Vaší potřebě a pozici, o kterou se ucházíte!

Cena: 4900,- Kč (úhrada převodem na náš účet* nebo v hotovosti** před zahájením kurzu přímo lektorovi)

Sleva: 1000,- Kč (pokud si kurz objednají společně dva klienti, získávají každý slevu ve výši 1000,- Kč)

* V případě platby na náš účet je kurzovné splatné tak, aby byla příslušná částka na našem účtu připsána nejpozději v den, jež předchází dni konání kurzu. Platbu lze tedy provést bankovním převodem, nebo hotovostním vkladem na přepážce přímo v bance.

** U kurzů pořádaných mimo Prahu je možná úhrada kurzovného pouze předem převodem na účet a nelze jej hradit v hotovosti přímo lektorovi.

Trvání kurzu: 9:00 - 15:00 nebo 12:00 - 18:00

Kapacita: max. 1 účastník (klienti, kteří uplatňují slevu za společnou objednávku, kurz absolvují společně)

Nejbližší termín: po dohodě dle Vašich možností a potřeb

Místo konání Praha: Blanická 28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Místo konání mimo Prahu: Mimopražským zájemcům, kteří by uvítali konání kurzu v jiném městě, nabízíme tuto možnost za příplatek 1000,- Kč s tím, že kurz bude uspořádán ve Vámi zajištěných prostorách, popřípadě můžeme po dohodě prostory ve větších městech zajistit my.*

* Platí pro lokality do vzdálenosti cca 100 km od Prahy, a to pouze v čase trvání kurzu 12:00 - 18:00.

Doporučení: Pokud Vám to nebude nepříjemné, zkuste se na náš kurz obléci tak, jak byste se oblékli k přijímacímu pohovoru. V rámci zpětné vazby od našich klientů víme, že se jim lépe propojují příjemné pocity z kurzu s pocity, které zažívají při pohovoru právě proto, že pohovor následně absolvují ve stejném či obdobném formálním oblečení, čímž dosahují jistějšího a sebevědomějšího vystupování. Pokud totiž někdo není zvyklý nosit častěji formální oblečení, může se takto oblečen cítit poněkud nesvůj, čemuž se dá efektivně předejít právě tímto způsobem. Dalším důvodem, proč se na kurz takto obléci, je fakt, že budeme mít jedinečnou příležitost společně posoudit vhodnost oblečení právě pro účely Vašeho přijímacího pohovoru. Jedná se ale pouze o doporučení a záleží jen na Vás, jak se rozhodnete.

Pro maximální efektivitu kurzu dále klientům doporučujeme, aby nám předem zaslali vlastní formu životopisu, pokusili se definovat své silné a slabé stránky a upřímně se zamysleli, proč mají o konkrétní pozici zájem, čím je pro ně zajímavá. Na základě těchto informací je již konkrétní lektor schopen se na Vás lépe připravit, kurz je pak více efektivní a modul A časově prostornější. Tento krok je pro klienty dobrovolný a pro úspěšné absolvování kurzu není nezbytně nutný. 

PŘIHLÁŠENÍ NA INDIVIDUÁLNÍ KURZ EXKLUZIV

Po vyplnění údajů a odeslání přihlášky Vás budeme co nejdříve kontaktovat s dalšími informacemi.