CESTA K NÁM

  • Cesta metrem: Výstup na stanici "Náměstí Míru", pokračovat do Korunní ulice, na prvním rohu odbočit doleva do ulice Blanická, jež ve spodní části protíná Vinohradskou ulici, po jejímž přejití následuje po pravé straně Blanické ulice vstup do budovy. Výstup z metra je též možný na stanici "Muzeum", pokračovat Vinohradskou ulicí a odbočit do páté ulice vlevo.
  • Cesta tramvají: Výstup na stanici "Vinohradská tržnice" z tramvaje č. 11, pokračovat dolu po pravé straně ve směru k muzeu, na prvním rohu odbočit doprava, vstup do budovy následně hned po pravé straně.
  • Cesta autem: Parkování je možné na modré zóně u budovy s platnou parkovací kartou, nebo na zóně placeného stání v Italské ulici podél Riegrových sadů, či na Vinohradské ulici podél Sadů Svatopluka Čecha.