ČASTÉ DOTAZY

Jak probíhá Individuální kurz EXKLUZIV?

V případě zaslání informace o pracovní pozici a CV se bude lektor 30 min. před kurzem zabývat zpracováním struktury CV a Průvodního dopisu, čímž dojde k úspoře času během samotného kurzu a současně konzultace těchto dokumentů bude výrazně efektivnější.

Pokud nám před kurzem zašlete vlastní formu životopisu, stručně popíšete pracovní pozici, o kterou se chcete ucházet, bude již konkrétní lektor v předstihu schopen připravit pracovní koncepci CV podkladů a celkově se na Vás lépe připravit. Kurz může být pak takto více efektivní a modul A časově prostornější. Na kurz je pak vhodné přinést zapsané své silné a slabé stránky. Tento krok je pro klienty dobrovolný a pro úspěšné absolvování kurzu není nezbytně nutný.

V den kurzu Vás přivítáme v některé z našich učeben a následně bude kurz zahájen úvodní konzultací s Vašim lektorem. Konzultace probíhá formou pohodové a přátelské konverzace, při které budete seznámeni s jednotlivými moduly kurzu a též bude prostor pro Vaše dotazy a sdělení Vašich případných představ a potřeb, týkajících se samotného kurzu a budoucího pohovoru.

Po konzultaci budete společně s lektorem optimalizovat CV dokumenty do vyhovující podoby po obsahové stránce a následovat budou kroky modulu A.

Po přestávce na občerstvení budete v rámci modulu B seznámeni se základními pravidly komunikace při přijímacím řízení, získáte představu, jak probíhá pohovor po obsahové i formální stránce, seznámíte se s nejběžnějšími otázkami, které jsou uchazečům během pracovního pohovoru kladeny. Naučíte se, jak se při přijímacím pohovoru nejlépe prodat, jak používat komunikační dovednosti, neboli soft skills.

Po další přestávce si ověříte, jak dovedete získané informace a znalosti využít prakticky. Vyzkoušíte si jak roli uchazeče, tak roli toho, kdo pracovní pohovor vede, abyste viděli i pohled z druhé strany a mohli si uvědomit, jak a čím může uchazeč vytvořit dobrý dojem, nebo naopak čím ho může pokazit. V případě, že si to budete přát, bude z části nácviku - simulace přijímacího pohovoru pořízen video záznam, který budete moci následně s lektorem prodiskutovat, najít a zhodnotit fáze pohovoru, které se podařily více či méně, budete moci definovat místa, kde jste se cítili více či méně silní. Po nácviku společně s lektorem záznam vymažete.


Kdo mě doprovodí na pohovor?

Vždy se snažíme, aby doprovázel lektor, se kterým absolvujete Individuální kurz EXKLUZIV. Pokud se termín pohovoru kryje s již nasmlouvanými povinnostmi daného lektora, doprovází lektor jiný. (více zde


Jak mám přijít na kurz oblečená, nebo oblečený?

Doporučujeme přijít v takovém oblečení, které byste si vzali na přijímací pohovor, a to ze dvou důvodů:

  1. Pokud bude co vylepšovat, můžeme se bavit již konkrétně a ukázat si, co je např. méně vhodné.
  2. Čas strávený právě v oblečení, které si následně vezmete na přijímací pohovor, je cenný proto, že pokud v daném oblečení prožijete příjemné chvíle u nás, budete mít tyto pocity spojené právě s konkrétním oblečením a na pohovoru se budete cítit více sebevědomí a jistější.

Co když na pohovoru neuspěji?

Individuální kurz maxi zahrnuje též zdarma možnost dodatečné konzultace po již absolvovaném pohovoru, v trvání jedné hodiny. Během konzultace provedeme společně analýzu Vámi absolvovaného pohovoru, pokusíme se najít a definovat možné příčiny neúspěchu včetně navržení vhodnějších reakcí a způsobu komunikace při pohovoru. 


Jaký je rozdíl mezi Individuálním kurzem EXKLUZIV a kurzem STANDARD?

Kurz STANDARD neobsahuje doprovodnou fázi a modul C (praxe), moduly A (profil) a B (teorie) pak probíhají stručnější formou. 


V případě jakýchkoliv jiných dotazů nás kdykoliv kontaktujte.